Skip to content
Ångerrätt - sida
Menu

Ångerrätten

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar.
OBS! Se nedan de undantag från ångerrätten som gäller.

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då avtalet ingicks (bokning av tjänst, event, kurs, utbildning) eller 14 dagar efter du mottagit varan (CD).

Vill du utöva ångerrätten ska du till EESS Education & Consulting AB skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet. Meddelandet ska skickas via brev avsänt per post eller via e-mail. Du kan använda den bifogade mallen, men du måste inte använda den.

Ångerblankett-EESS-Education-Consulting-AB (1)

 

Undantag från ångerrätten då den inte gäller
Enligt ”Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler” (Kapitel 2, paragraf 1 och 11)
  1. Ångerrätten gäller ej vid köp av digitala produkter som levereras direkt vid köp via webbshopen eller direkt ifrån EESS Education & Consulting AB via något annat media.
  2. Vid bokning av en en tjänst för en specifik tid eller tidsperiod så gäller inte ångerrätten.

 

Kontaktuppgifter

EESS Education & Consulting AB
c/o Edborg
Söderberga Allé 38
168 62 Bromma

E-mail-adress:
info@@elisabethedborg.se 

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer EESS Education & Consulting AB att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vid köp av vara (CD-skiva) får vi vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.

EESS Education & Consulting AB kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

Vid köp av tjänst som ännu ej betalats (tjänst som betalas vid utförandet eller ännu inte fakturerats) kommer ingen betalning att krävas.

Du ska återsända varan till till EESS Education & Consulting AB, c/o Edborg, Söderberga Allé 38, 168 62 Bromma, eller överlämna den personligt på överenskommen adress, utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

EESS Education & Consulting AB kommer att betala kostnaderna för återsändandet av varan.