Skip to content
Certifiering - sida
Menu

Certifiering, Träningskort – Mediumskap

Längden på utbildningen för att bli certifierat medium är högst individuell. Man brukar säga att det tar ca 3-5 år från det att du börjar din mediala bana tills dess att du är färdig för att prova för att bli certifierad. Under dessa år ska du ha kontinuerligt gått mediumkurser/utbildningar. Alla har olika utgångspunkt och utvecklas olika fort därför går det inte att fastställa precis hur lång tid just du behöver för att bli certifierat medium.

Ett delmål på din väg till att bli certifierat medium är att få ett träningskort. Träningskortet får du när jag som din utbildare anser att du kan så pass mycket om kontakt med andevärlden och förmedling av budskap att du kan börja träna på personer utanför din vän- och bekantskap. Träningskortet tillåter dig att ge privatsittningar med kontakt med andra sidan och att hålla mediala demonstrationer/seanser för max 30 personer. Träningskortet utfärdas av mig.

Krav för att få träningskort

Du ska kunna ge en privatsittning/konsultation där du kan ge bevis på att andevärlden existerar och att det är möjligt att kommunicera med den. Det innebär att du ska kunna beskriva personen som kommer från andra sidan så den blir igenkänd av mottagaren samt förmedla budskap som är relevant för mottagaren.

Du ska ha provat på att hålla storseans. Kunnat beskriva personen från andra sidan, fått den igenkänd och veta till vem den ska av besökarna på seansen samt förmedla budskap som är relevant för mottagaren.

I båda fallen ovan ska genomförandet ske på ett sätt som följer de regler du lärt dig på kursen för kontakt med andevärlden.

Krav för certifiering

Du ska kunna ge privatsittningar/konsultationer där du kan ge bevis på att andevärlden existerar, att förmedla budskap från andevärlden och att budskapen ska vara relevanta och förståerliga för mottagaren.

Hålla en medial demonstration/seans på ca 1 timme där du har kontakt med andevärlden och cirka 6-7  stycken blir identifierade av mottagaren och att budskapen är relevanta och förståerliga för mottagaren.

Du ska kunna leda meditationer.

Du ska ha provat på att kunna leda utvecklingscirklar i intuition och medialitet.

Godkänt på teoriprov rörande allmänna frågor om mediumskap, spiritualism, bemötande av klienter och etik inom området.

Du ska ha fem skriftliga referenser från storseanser. Referenserna ska vara från certifierade eller väl etablerade medium och/eller från spiritualistiska föreningar. I referenserna bör det framgå hur du har genomfört de olika momenten: presentation av dig själv och hur du arbetar, bevis för kontakt med andevärlden (beskrivning av den ande som kommer), hittat rätt person i publiken för din andekontakt, framfört budskap som mottagaren kan förstå och är relevant för mottagaren). Referenserna ska vara gjorda max sex månader innan certifieringstillfället.

Du ska ha fem skriftliga referenser på privata sittningar. I referenserna bör det framgå hur du har genomfört de olika momenten: presentation av dig själv och hur du arbetar, bevis för kontakt med andevärlden (beskrivning av den ande som kommer), framfört  budskap som mottagaren kan förstå och är relevant för mottagaren.

Slutprovet för att få ditt certifikat består av att du lämnar dina referenser, gör teoriprovet där du ska ha minst 90% rätt, gör en privat sittning för ett certifierat/etablerat medium samt håller en storseans. Du blir bedömd av mig och ett annat certifierat medium.

Certifieringen är kostnadsfri och sker under en helgkurs eller under en 1-årig utbildnings träff/kurshelg.

Frågor
Vid frågor kontakta mig gärna.

Mail: info@elisabethedborg.se
Telefon: 073-656 50 52

Foto: Marie-Therese Karlberg

Foto: Marie-Therese Karlberg