Skip to content
Certifiering - sida
Menu

Krav för certifiering Andlig healing

Du ska kunna ge kontakthealing, chakrabalansering och distanshealing och veta skillnaden och effekterna av de olika healingformerna. Dessutom ha kunskaper om hur du ger andlig healing till dig själv. Veta vilka lagar du behöver förhålla dig till som healer.

Du ska inhämta skriftliga referenser från tre personer du har gett healing. Varje person ska ha fått andlig healing vid tre tillfällen. I referenserna ska det framgå hur personerna du gett healing har upplevt ditt bemötande vid healingtillfällena, hur de har upplevt själva healingen och effekterna av den. Referensdokument tillhandahålls under utbildningen.

Under certifieringshelgen:

  • Lämna in referenserna från healingsessionerna
  • Godkänt teoriprov
  • Ge andlig healing till en medcertifierande healer och få godkänt på den sessionen

 

Foto: Marie-Therese Karlberg

Foto: Marie-Therese Karlberg